KAJOTE OY
Violvägen 9
06100 BORGÅ
FINLAND

tel. +358 -19 - 5480 800
fax.+358 -19 - 5480 830
sales@kajote.fi

VAT No: FI01302369

Jorma Holstein   Verkställande direktör   +358 - 19 - 548 0814
Peter Jokinen   Utvecklings direktör   +358 - 19 - 548 0816
Mirja Vellonen   Assistent   +358 - 19 - 548 0812
     

 

förenamn.tillnamn@kajote.fi