Kajote Oy är ett finländskt familjeföretag grundat år 1960. Vi tillverkar kablar för byggnads- och produktionsindustrin.

Vårt huvudsakliga marknadsområde är Finland. Vi exporterar även våra produkter till andra EU-länder. De riksomfattande grossisterna och industrin är våra huvudsakliga kunder.

Vår modern och flexibel produktionutrustning består av välkända kabelmaskinleveratörer.

Fabriksinspektionen som utförs årligen av SGS Fimko Oy hjälper oss att upprätthålla de höga kvalitetskrav som ställs på våra produkter och vår affärsverksamhet.